Our business is to organise and carry out international transport using MAN vehicles. All vehicles meet the highest emission standards – Euro 6. They are equipped with GPS navigation systems and have a load capacity of up to 24 tons.

SCHMITZ trailers with curtain-type tarpaulin are used for full truckload and FTL transport, which significantly minimises the risk of damage to the transported load. In order to ensure the safety of our transports, all vehicles are equipped with the necessary safety materials, such as anti-slip mats and belts.

We also offer ADR transport, i.e. transport of goods containing hazardous materials. We meet all the requirements related to the authorisation of transport of dangerous goods, from the relevant qualifications to the full equipment of the vehicle for this type of ADR transport.

Nasza działalność polega na organizowaniu i przeprowadzaniu transportów międzynarodowych z wykorzystaniem samochodów marki MAN. Wszystkie samochody spełniają najwyższe standardy emisji spalin – Euro 6. Są wyposażone w systemy nawigacji GPS oraz posiadają ładowność do 24 ton. 

Naczepy marki SCHMITZ z plandeką typu firanka, są wykorzystywane do przewozu ładunków całopojazdowych oraz transportu FTL, co znacznie minimalizuje ryzyko uszkodzenia ładunku transportowanego. Dbając o bezpieczeństwo realizowanych przez nas transportów wszystkie pojazdy są wyposażone w niezbędne materiały zabezpieczające t.j. maty antypoślizgowe, pasy.

Do Państwa dyspozycji jest również transport ADR, czyli ładunków zawierających materiały niebezpieczne. Spełniamy wszystkie wymagania związane z dopuszczeniem przewozów towarów niebezpiecznych, począwszy od odpowiednich kwalifikacji, kończąc na pełnym wyposażeniu pojazdu do tego typu transportu ADR.

Being a professional you can always count on reliable, safe and fast transport.

Company

Kucala – Trans Łukasz Kucala

ul. Lazurowa 66
32-095 Poskwitów

NIP: PL6821674151

Copyright © 2022 Kucala – Trans Team

Creative Studio: Innovated.pl